RANGERS

2.13.0.0
2.13.0.0

Rangers: natuurbeschermingsacties.
 
Het woord “Rangers” drukt het idee uit dat burgers betrokken zijn bij de bescherming van de natuur in de geest van de Rangers voor hun natuurpark.
 
Sommige natuurbeschermingsacties, die tot de meest motiverende voor het grote publiek behoren, kunnen onder de vorm van toeristische activiteiten worden georganiseerd.

Bijvoorbeeld het monitoren van een rivier voor het in kaart brengen en karakteriseren van beverlocaties.

Activiteiten
Vrijwilligerswerk/toerisme
Deelname aan Ranger-acties:
– monitoring van bevers/wolven
– schoonmaken, planten, ecologisch beheer, …
Regio
Ardennen & België & Europa
Duur
3 uur (“1/2 dag”), 6 uur (“hele dag”), 2 dagen en +
Duur op maat
Periodes van de dag (4)
Dageraad, ochtend, middag, avond
Reservering
Via Contact

Bevermonitoring
Informatie, educatie, monitoring van de populatie, conflictpreventie
– monitoring van een rivier voor het in kaart brengen en karakteriseren van de beversites
– bescherming van bepaalde bomen tegen beverkap
– installatie van waterpeilcontrolesystemen voor beverdammen

Wolfmonitoring
Informatie, educatie, conflictpreventie
– fokken van kuddebeschermingshonden
– inbedrijfstelling van kuddebeschermingshonden
– installatie van wolf-proof hekken

Klassieke Ranger-acties: schoonmaken van natuurlijke sites, plantages, bouwen en installeren van nestkasten, beheer van wilde weiden door begrazing of maaien, enz.